Concert 30 maart 2023

Concert 30 maart 2023

Met veel genoegen nodigt de Vereniging Vlaamse Academici afdeling Brussel U en uw partner  uit op een exclusief huisconcert met

STEPHANIE HUANG

 Finaliste Koningin Elisabeth wedstrijd voor Cello 2022

op donderdag 30 maart om 19 uur stipt

in de Club van de Universitaire Stichting

Egmontstraat 11 te 1000 Brussel

 

Programma:

Vierde suite voor cello van JS Bach

Suite voor solo cello van Gaspar Cassado

 

Het concert wordt afgesloten met een uitgebreide receptie in het bijzijn van de artiest. 

Dit concert wordt georganiseerd in samenwerking met de Club van de Universitaire Stichting en het Doktersgild Van Helmont .

Gelieve in te schrijven voor 25 maart door storting van €65 op het rekeningnummer van VVA Brussel BE80 4300 0665 3177

Dit is een open activiteit. 

Nodig dus gerust uw vrienden uit om onze vereniging beter te leren kennen.

In de hoop jullie hier talrijk te mogen verwelkomen ,

 

Zeer hartelijk,

Namens de bestuursraad,

Dr Erik Loosen 

Voorzitter VVA Brussel 

 


top