Vriendenmaal 21 januari 2023

Vriendenmaal 21 januari 2023

Met veel genoegen nodigt de Vereniging Vlaamse Academici afdeling Brussel U uit op het

Vriendenmaal

Zaterdag 21 januari 2023

Universitaire Stichting

Egmontstraat 11

1000 Brussel

 

 

Receptie: 19 uur, gevolgd door het vriendenmaal

Voor deze feestmaaltijd met aangepaste wijnen, water, koffie of thee wordt een bijdrage van € 80 per persoon gevraagd.

Gelieve zo snel mogelijk in te schrijven doch uiterlijk voor 14 januari 2023 door

storting van het bedrag  op rekeningnummer VVA Brussel: BE80 4300 0665 3177

De betaling geldt als inschrijving.

 

In de hoop jullie hier te mogen verwelkomen.

 

Zeer hartelijk,

Namens de bestuursraad,

Dr Erik Loosen 

Voorzitter VVA Brussel 

 


top